Bx 21 - instalace Bx 21 - instalace Bx 21 - instalace

Výrobky

 

BI 21, BT 21, BJ 21

PŘIPOJOVACÍ KRABICE PRO DETEKTORY NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

Návod k obsluze

PŘIPOJOVACÍ KRABICE BI 21, BT 21 a BJ 21 jsou rozvodné krabice pro instalaci systémů monitorování netěsností předizolovaného potrubí s detektory AN electronic. Slouží k propojení detektoru s detekčními vodiči v předizolovaném potrubí, k snadnému připojení reflektometrického detektoru BDP 103 k testované sekci potrubí při zaměřování poruchy a k ochraně citlivých elektronických obvodů systému před vnějšími elektrickými vlivy.

Připojovací krabice BI 21, BT 21 a BJ 21 tvoří významný doplněk systému monitorování netěsností AN electronic, který z něj činí stavebnicovou sestavu s jednoduchou montáží i obsluhou a spolehlivým provozem. Připojovací krabice jsou v současné době určeny pro instalaci s detektory BD 42, lze je použít i v součinnosti s detektory BDM 01 a BD 41.1b.

BD 21
 • VESTAVĚNÉ TESTOVACÍ ZDÍŘKY
  Připojovací krabice BI 21, BT 21 a BJ 21 jsou vybaveny zdířkami pro přímé připojení reflektometrického detektoru BDP 103 k detekčnímu vodiči testované sekce potrubí. Odstranění vlivu připojovacích kabelů vede k zvýšení citlivosti a přesnosti zaměření poruch. Zasunutím nezapojeného konektoru lze odpojit detektor, koncový prvek nebo propojovací kabel na opačném konci testovaného úseku
 • INTEGROVANÉ OCHRANNÉ OBVODY
  Připojovací krabice BI 21 a BT 21 jsou vybaveny ochrannými obvody proti atmosférickým a průmyslovým výbojům. Při výskytu takových nedovolených potenciálů na detekčních vodičích nedojde k poškození citlivých vstupů detektoru ani koncových prvků. Proti silnějším výbojům jsou navíc obvody chráněny vestavěnými tavnými pojistkami.
 • INTEGROVANÉ KONCOVÉ PRVKY
  V koncových krabicích BT 21 jsou vestavěny koncové prvky kompatibilní s detektory BD 42, BDM 01 i BD 41.1b. Aplikace koncových prvků je nezbytná pro správnou funkci detektorů.
 • SNADNÁ INSTALACE
  Připojovací krabice BI 21, BT 21 a BJ 21 jsou vybaveny tlačnými svorkami s jednoduchou manipulací pro připojení detekčních vodičů i propojovacího kabelu. Součástí dodávky jsou šrouby pro připevnění krabice na plášť potrubí.

Popis

Základem je plastová instalační krabice krytí IP 55 s šesti výstupy, opatřenými vývodkami/záslepkami z elastického plastu. V krabici je umístěna deska plošného spoje, nesoucí veškeré obvodové elementy včetně tavných pojistek, svorkovnic a testovacích zdířek. Vstupy zdířek jsou v uzavřeném stavu zakryty víkem krabice pro zachování krytí. Každá krabice obsahuje identickou dvojici příslušných obvodů - část A a B - pro dva detekční vodiče jedné trubky.

Vstupní krabice BI 21 slouží k propojení detekčních vodičů trubky s kabelem pro připojení vstupů detektoru. Vstupy detektoru jsou tím chráněny obvody přepěťové ochrany a tavnými pojistkami o 5 × 20 o hodnotě F 80 mA. Zasunutím konektoru do testovací zdířky jsou vstupy detektoru i ochranné obvody odpojeny a konektor se připojí přímo k detekčnímu vodiči.

Koncová krabice BT 21 slouží k zakončení dvojice monitorovaných úseků jedné trubky koncovými prvky. Koncové prvky jsou v ní integrovány a rovněž jsou chráněny obvody přepěťové ochrany a tavnými pojistkami o 5 × 20 o hodnotě F 80 mA. Zasunutím konektoru do testovací zdířky jsou ochranné obvody i koncový prvek odpojeny a konektor se připojí přímo k detekčnímu vodiči.

Propojovací krabice BJ 21 slouží k připojení propojovacího kabelu mezi dílčími částmi monitorovaných úseků, nebo k propojení deetekčních vodičů v odbočkách do smyčky. Zasunutím konektoru do testovací zdířky je propojovací kabel odpojen (smyčka přerušena) a konektor se připojí přímo k příslušnému detekčnímu vodiči.

Instalace

Koncová krabice BT 21 je vybavena jednou třívstupovou svorkovnicí pro připojení dvojice vestavěných koncových prvků s ochrannými obvody k detekčním vodičům.

Na detekční vodiče napojit těsně u výstupu z pěnové izolace vodiče CY1,5 a vyvést je mezi PE pláštěm trubky a koncovou manžetou. Po tepelném smrštění manžety připevnit v její blízkosti připojovací krabici - nejlépe přímo na vnější plášť trubky pomocí přiložených samořezných šroubů. Vodiče připojit do svorkovnice v krabici do krajních svorek označených *. Ocelovou trubku propojit se zemní (prostřední) svorkou GND žlutozeleným vodičem CY 1,5. Kontakt s trubkou zajistit např. přivařením šroubu M8 × 25 s maticemi a podložkami. Použité vývodky krabice je třeba před protažením vodičů perforovat na vhodný průměr.

Vstupní krabice BI 21 obsahuje dvě třívstupové svorkovnice. Jedna slouží k připojení detekčních vodičů shodně s koncovou krabicí BT 21, druhá pak k propojení krabice s detektorem pomocí kabelu CYKY 3 × 1,5.

Detekční vodiče propojit jako u BT 21. Do druhé trojice svorek (mezi pojistkami) připojit kabel CYKY 3 × 1,5 propojující vstupy detektoru. Žlutozelený vodič na prostřední svorku LO, černý a hnědý vodič na krajní svorky HI. Obdobně bude druhý konec kabelu zapojen do vstupní svorkovnice detektoru.

Propojovací krabice BJ 21 obsahuje dvě třívstupové svorkovnice. Jedna slouží k připojení detekčních vodičů shodně s koncovou krabicí BT 21, druhá pak k připojení propojovacího kabelu (CYKY 3 × 1,5) k překlenutí úseků bez předizolovaného potrubí.

Detekční vodiče propojit jako u BT 21. Do druhé trojice svorek připojit kabel CYKY 3 × 1,5 propojující části monitorovaných úseků. Žlutozelený vodič do prostřední svorky GND, černý a hnědý vodič do krajních svorek označených °. Při aplikaci propojovací krabice v odbočce pouze propojit krajní svorky ° krátkým kouskem vodiče (propojení do smyčky).

Poznámka: Zapojení svorkovnic nesmí být v žádném případě zaměněno - detekční systém by byl nefunkční a přepěťová ochrana neúčinná. Po zapojení systému je nutné doplnit do tabulky na víčku krabice číslo kanálu detektoru, případně směr trasy vodiče přiřazeného testovací zdířce části A a B.

Technické parametry
Typ BI 21 BT 21 BJ 21
Druh krabice vstupní koncová propojovací
Připojovací svorkovnice      
    připojení detektoru 3 × (HI LO HI) - - - - - -
    připojení trubky 3 × (* GND *) 3 × (* GND *) 3 × (* GND *)
    připojení kabelu - - - - - - 3 × (° GND °)
Počet kanálů 2 2 2
Pojistky 2 ks F 80 mA Ø 5 × 20 mm 2 ks F 80 mA Ø 5 × 20 mm - - -
Pracovní podmínky      
    prostředí: normální normální normální
    rozsah teplot: 0 až 50 °C 0 až 50 °C 0 až 50 °C
    relativní vlhkost: max. 80 % max. 80 % max. 80 %
Krytí IP 55 IP 55 IP 55
Rozměry 124 × 84 × 60 mm 124 × 84 × 60 mm 124 × 84 × 60 mm
Hmotnost 185 g 185 g 180 g
Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz