BD 42 BD 42 - instalace BD 42 - instalace

Výrobky

 

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

Výroba detektoru BD 42 byla ukončena.

Návod k obsluze

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 je elektronický měřicí přístroj, sloužící k detekci a kvalifikaci netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybavených integrovanými detekčními vodiči. Pracuje na principu konduktometrického měření vlhkosti v izolační pěně. Je určen pro pevnou montáž a trvalý provoz, napájen je ze sítě 230 V, 50 Hz.

BD 42 je plně kompatibilní s reflektometrickým detektorem BDP 103 (BDP 102) výrobce AN electronic, umožňujícím výchozí i průběžné zaměření jednotlivých sekcí monitorované trasy a dodatečnou lokalizaci případné poruchy.

Detektor BD 42 navazuje na vývojově starší model BD 41 a rozšiřuje jeho užitné vlastnosti. Jedná se zejména o vysoké zabezpečení proti vnějším elektrickým vlivům (v kombinaci s použitím ochranných připojovacích krabic BI 21 a BT 21), možnost rozlišení svodu unikající kapalinou a zkratu detekčního vodiče na trubku a jednoduchou instalaci bez závislosti na délce a druhu připojovacího kabelu.

Detektory BD 42 a BDP 103 spolu tvoří základ moderního systému pro monitorování netěsností předizolovaného potrubí, optimalizovaného na maximální funkčnost, spolehlivost, jednoduchost a nenáročnost obsluhy při minimálních pořizovacích i provozních nákladech.

BD 42
 • ROZDĚLENÍ SYSTÉMU DO SEKCÍ
  BD 42 podporuje rozdělení monitorovaného systému do logických sekcí, což vede k podstatnému zpřehlednění kontroly a zpřesnění výchozího zaměření sekcí i pozdější lokalizace případných poruch.
 • VELKÝ AKČNÍ RÁDIUS
  BD 42 může současně a nezávisle kontrolovat až čtyři samostatné úseky detekčních vodičů s délkami do 2000 m.smluvní správu systémů pro provozovatele,
 • KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ PORUCH
  BD 42 nezávisle indikuje vlhkost v izolační pěně, zkrat detekčního vodiče na trubku i jeho přerušení.konzultace a školení v uvedeném oboru.
 • DÁLKOVÁ SIGNALIZACE
  BD 42 umožňuje dálkové hlášení poruchy pomocí síťových kontaktů vestavěného signalizačního relé.
 • SNADNÁ LOKALIZACE PORUCHY
  BD 42 je plně kompatibilní s reflektometrickým detektorem BDP 103, s nímž lze bez úprav zapojení trasy a bez jejího odpojení od detektoru (s použitím připojovacích krabic BI 21 a BT 21) určit polohu případné poruchy.
 • NASTAVITELNÁ DÉLKA SEKCE
  BD 42 umožňuje pro každý kanál jednotlivě nastavit vstupní citlivost úměrně délce připojeného detekčního vodiče a tím optimalizovat přesnost vyhodnocení svodu.
 • NEZÁVISLOST NA PROPOJENÍ VODIČŮ DO SMYČKY
  BD 42 nepoužívá zastaralý způsob zapojení detekčních vodičů do smyčky. Monitorovací systém tudíž může být funkční i při přerušení jednoho z vodičů v trubce.
 • KLIMATICKÁ ODOLNOST
  BD 42 je určen pro montáž v náročných klimatických podmínkách (krytí IP 65 - odolnost proti stříkající vodě). Má zvýšenou odolnost proti atmosférickým a průmyslovým výbojům, podporovanou použitím ochranných připojovacích krabic BI 21 a BT 21.
 • JEDNODUCHÁ INSTALACE
  BD 42 se snadno připojuje pomocí tlačných svorkovnic běžnými kabely CYKY.

Monitorování netěsností teplovodních rozvodů

Moderní technologie teplovodního rozvodu v systémech dálkového vytápění předpokládá použití nízkoztrátových trubek předizolovaných pěnovou tepelnou izolací. Vysoká účinnost a životnost těchto rozvodů je podmíněna dokonalým zabezpečením izolační vrstvy proti vlhkosti, která by mohla způsobit zhoršení tepelně izolačních parametrů a korozi teplonosné trubky. Vlhkost se může dostat do mezivrstvy při poruše těsnosti teplonosné trubky v chybně provedeném spoji, nebo i porušením ochranného polyetylénového pláště. Použití trubek s integrovanými detekčními vodiči přináší navíc možnost elektronického monitorování vlhkosti v izolační mezivrstvě potrubního systému.

Dle dlouholetých zkušeností z provozu monitorovacích systémů se jeví být optimální systém rozčleněný do menších sekcí, které jsou pod trvalým dohledem jednoduchého indikačního detektoru (BD 42, BDM 01), s možností operativního nasazení reflektometru (BDP 103) pro výchozí zaměření jednotlivých sekcí a lokalizaci případných poruch.

Popis BD 42

BD 42 je vestavěn v plastové skříňce, v jejíž horní části je panel se světelnými indikátory. V dolní části skříňky jsou pod samostatným víkem umístěny přepínače pro nastavení přibližné délky jednotlivých monitorovaných úseků, svorkovnice pro veškeré elektrické připojení a síťová pojistka. Pro utěsnění kabelových přívodů slouží kabelové vývodky pod svorkovnicí.

BD 42 nepoužívá propojení detekčního vodiče do smyčky. Tento způsob byl nepřehledný, neumožňoval ani hrubou lokalizaci určením poruchové sekce a podstatně ztěžoval zaměření poruchy přenosným reflektometrem. Propojení detekčních vodičů BD 42 odpovídá všem předchozím detektorům AN electronic. Přestože maximální přípustná délka monitorovaného úseku detekčního vodiče je vyšší, doporučuje se trasu rozvrhnout tak, aby jednotlivé úseky délkou nepřekročily reálný dosah reflektometrické metody s dostatečnou přesností zaměření. Optimální je zachování maximální délky pod 1000 m. Začátek a konec každého monitorovaného úseku musí být osazen připojovací krabicí. Na začátku jsou prostřednictvím vstupní krabice připojeny vstupy detektoru BD 42, na konci jsou v koncové krabici připojeny koncové prvky. Z důvodů ochrany vstupů BD 42 i koncových prvků před poškozením vnějšími elektrickými vlivy se důrazně doporučuje používat speciální připojovací krabice s vestavěnými ochrannými obvody, které jsou navíc vybaveny testovacími zdířkami pro snadné zaměření poruchy detektorem BDP 103: vstupní krabice typ BI 21, koncová krabice typ BT 21 (obsahuje i dvojici koncových prvků, nezbytných pro správnou funkci detektoru).

BD 42 pracuje na principu konduktometrie (měření elektrolytické vodivosti kapalin). Nepřetržitě kontroluje v každém úseku izolační stav pěny a zároveň kontinuitu detekčního vodiče v celé délce úseku. Jako nejvyšší přípustná elektrická vodivost izolační pěny nového potrubí je doporučována hodnota 5 µS/km. Zvýšení vodivosti nad dvojnásobek této hodnoty vyhodnocuje BD 42 jako poruchu typu SVOD v daném úseku. Zvýšení hodnoty svodu nad 5 ms (pokles odporu pod 200 ?) indikuje jako poruchu typu ZKRAT. Přerušení detekčního vodiče indikuje jako poruchu typu PŘERUŠENÍ. Jakákoliv uvedená porucha v kterémkoliv úseku vyvolá zároveň rozsvícení hlavního indikátoru porucha a přepnutí indikačního relé.

Základní technické parametry BD 42
Počet kanálů 4
Délka monitorovaného úseku detekčního vodiče pro každý kanál maximální: do 2000 m
doporučená: do 1600 m
optimální: do 1000 m
Kritérium vodivosti pro indikaci SVOD 10 µS na 1 km délky detekčního vodiče
Kritérium vodivosti pro indikaci ZKRAT 5 mS (odpor 200 Ω)
Kritérium odporu vodiče pro indikaci PŘERUŠENÍ 300 Ω
Dálková signalizace přepínací kontakt relé: max. 250 V~ 0,2 A
(induktivní zátěž 0,12 A)
Doporučené připojovací krabice (s přepěťovou ochranou) vstupní: typ BI 21 (2 ks)
koncová: typ BT 21 (2 ks)
Doporučené koncové prvky obsaženy v koncových krabicích BT 21
Napájení 230 V / 50 Hz, 6 VA
Pracovní podmínky prostředí: normální
rozsah teplot: 0 až 50 °C
relativní vlhkost: max. 80 %
Krytí / izolační třída IP 65 / II
Rozměry / hmotnost 240 × 230 × 87 mm / 1,4 kg
Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz