Výrobky

 

B1, BS1, BS2, BS3

PROPOJOVACÍ KRABICE PRO DETEKTOR BD43

Návod k použití

Propojovací krabice B1, BS1, BS2 a BS3 jsou rozvodné krabice pro instalaci systémů detekce poruch předizolovaného potrubí. Slouží k zakončení detekčních vodičů vystupujících z trubky a jejich propojení na další zařízení. Tím může být detektor poruch předizolovaného potrubí BD43, přenosný reflektometrický detektor BDP 104, koncový prvek TU1, propojení do smyčky nebo kabelové propojení mezi oddělenými úseky předizolovaného potrubí.

BX

Popis

Krabice B1 s krytím IP55 jsou určeny pro instalaci v prostředí uvnitř objektu chráněného proti vlhkosti (kotelna, výměníková stanice apod.).

Krabice BS1, BS2 a BS3 s krytím IP65 jsou určeny pro instalaci v klimaticky náročném prostředí (šachta, venkovní prostředí, vlhký suterén apod.). Z důvodu různých aplikací jsou krabice osazeny 1 - 3 vývodkami, číslo v názvu krabice udává počet osazených vývodek.

Všechny propojovací krabice jsou vybaveny odolnou rozpojovací svorkovnicí, umožňující rychlé odpojení detekčních vodičů potrubí od dalších zařízení pro potřebu měření reflektometrickým detektorem. Víka krabic jsou opatřena štítkem pro uživatelský popis. Součástí krabic jsou také vruty a hmoždinky k upevnění krabic na stěnu.

Způsob instalace a příklady použití propojovacích krabic jsou uvedeny v Návodu k použití na obr. 3 až 6. Návrh systému závisí na situaci konkrétní stavby. Podrobnější doporučení jsou k dispozici na webových stránkách výrobce.

Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz