BD43

Výrobky

 

BREAKDOWN DETECTOR BD43

BATERIOVÝ DETEKTOR PORUCH PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

Návod k obsluze

BREAKDOWN DETECTOR BD43 je elektronický měřicí přístroj, sloužící k detekci a kvalifikaci netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými detekčními vodiči. Pracuje na principu konduktometrického měření vlhkosti v izolační pěně. Je určen pro pevnou montáž a trvalý provoz, napájen je z lithiové baterie.

Detektor BD43 navazuje na vývojově starší model BD 42 a podstatně rozšiřuje jeho užitné vlastnosti. Jedná se zejména o napájení z lithiové baterie s dlouhou životností a možnost výpisu historie skutečných naměřených hodnot do počítače. BD43 uchovává vzorky naměřených hodnot po dobu jednoho roku v interní paměti.

BD43 je plně kompatibilní s reflektometrickým detektorem BDP 104 výrobce AN electronic, umožňujícím výchozí i průběžné zaměření jednotlivých sekcí monitorované trasy a dodatečnou lokalizaci případné poruchy. Detektory BD43 a BDP 104 spolu tvoří základ moderního systému pro monitorování netěsností předizolovaného potrubí, optimalizovaného na maximální funkčnost, spolehlivost, jednoduchost a nenáročnost obsluhy při minimálních provozních nákladech.

BD43
 • ROZDĚLENÍ SYSTÉMU DO SEKCÍ
  BD43 podporuje rozdělení monitorovaného systému do logických sekcí, což vede k podstatnému zpřehlednění kontroly a zpřesnění výchozího zaměření sekcí i pozdější lokalizace případných poruch. Monitorovací systém může být funkční i při přerušení jednoho z vodičů v trubce.
 • VELKÝ AKČNÍ RÁDIUS
  BD43 může současně a nezávisle kontrolovat až čtyři samostatné úseky detekčních vodičů s délkami do 5000 m.
 • DÁLKOVÁ SIGNALIZACE
  BD43 umožňuje dálkové hlášení poruchy pomocí kontaktu vestavěného signalizačního relé.
 • NASTAVITELNÁ DÉLKA SEKCE
  BD43 umožňuje pro každý kanál jednotlivě nastavit vstupní citlivost úměrně délce připojeného detekčního vodiče a tím optimalizovat přesnost vyhodnocení svodu. Nejsou-li využity všechny kanály, lze je v servisním režimu trvale blokovat.
 • PŘÍDAVNÉ VSTUPY
  BD43 disponuje dvěma přídavnými vstupy AUX, které mohou sloužit k připojení záplavového čidla či dvěřního kontaktu.
 • SERVISNÍ REŽIM
  BD43 usnadňuje v servisním režimu periodickým měřením všech čtyř nezávislých kanálů vyhledávání závad systému. Lze tak určit úsek detekčního vodiče, který aktuálně vykazuje poruchu. Poskytuje okamžitou odezvu při opravě závady.
 • VÝPIS NAMĚŘENÝCH HODNOT
  BD43 umožňuje výpis historie skutečných naměřených hodnot do běžného terminálového programu v počítači (vyžaduje datový kabel TTL-232R). Výpis obsahuje hodnoty svodových odporů, přerušení detekčního vodiče, hodnoty odporů senzorů připojených do přídavných vstupů AUX, napětí baterie, okolní teplotu a nastavení délky zpětně po dobu 52 týdnů. Údaje jsou uvedeny ve formě maximální a minimální hodnoty jednotlivých veličin v daném týdnu.
 • BATERIOVÉ NAPÁJENÍ
  BD43 je nezávislý na síťové přípojce. Lithiová baterie zajistí napájení po dobu až osmi let.
 • KLIMATICKÁ ODOLNOST
  BD43 je určen pro montáž v náročných klimatických podmínkách (krytí IP65, rozsah teplot –10 až +60 °C).
 • JEDNODUCHÁ INSTALACE
  Vstupy BD43 se snadno připojují pomocí tlačných svorkovnic běžnými kabely CYKY délky až 100 m.
 • GSM PŘENOSOVÝ MODUL
  BD43 umožní kromě dálkové signalizace pomocí signalizačního relé přenášet data také po datových sítích mobilních operátorů. Za tím účelem bude nutno přístroj vybavit speciálním přenosovým modulem a instalovat nový firmware.

Monitorování netěsností teplovodních rozvodů

Moderní technologie teplovodních rozvodů dálkového vytápění a teplé užitkové vody předpokládá použití nízkoztrátových předizolovaných trubek, tj. trubek s prefabrikovanou pěnovou tepelnou izolací a ochranným polyetylénovým pláštěm. Vysoká účinnost a životnost těchto rozvodů je podmíněna dokonalým zabezpečením izolační vrstvy proti vlhkosti, která způsobuje zhoršení tepelně izolačních parametrů a korozi teplonosné trubky. Vlhkost může proniknout do izolační pěny při úniku média z teplonosné trubky nebo porušením polyetylénového pláště.

Použití předizolovaných trubek vybavených integrovanými detekčními vodiči přináší možnost monitorování vlhkosti izolační pěny sledováním její elektrické vodivosti.

Dle dlouholetých zkušeností z provozu monitorovacích systémů se jeví být optimální systém rozčleněný do menších sekcí, které jsou pod trvalým dohledem jednoduchého indikačního detektoru (BD43), s možností operativního použití reflektometru (BDP 104) pro výchozí zaměření jednotlivých sekcí a lokalizaci případných poruch.

Popis

BD43 je vestavěn v plastové skříňce s průhledným odklopným víkem, pod kterým se nachází panel s LED indikátory a dotykovými ovládacími tlačítky. Zde pod samostatným víčkem v dolní části jsou přepínače pro nastavení přibližné délky jednotlivých monitorovaných úseků, miniaturní pojistky pro ochranu vstupů před přetížením a svorkovnice pro veškeré elektrické připojení. Víčko je opatřeno nálepkou pro uživatelské popisy. Pod víčkem v horní části je umístěna napájecí baterie. Pro utěsnění kabelových přívodů slouží kabelové vývodky pod svorkovnicemi.

Princip činnosti

BD43 pracuje na principu konduktometrie (měření elektrické vodivosti kapalin). Používá pulzní měřicí napětí vhodné amplitudy pro eliminaci parazitních vlivů konduktometrického měření, jako je polarizační kapacita a elektrochemický potenciál. V pravidelných intervalech kontroluje nezávisle v každém monitorovaném úseku izolační stav pěny a zároveň kontinuitu detekčního vodiče v celé délce monitorovaného úseku.

Základní technické parametry
Počet kanálů 4
Délka monitorovaného úseku detekčního vodiče pro každý kanál maximální: 5000 m
doporučená: do 2000 m
optimální: do 1000 m
Kritérium vodivosti (odporu) pro indikaci SVOD 10 µS na 1 km délky detekčního vodiče
min. 1 µS (1 MΩ), max. 10 µS (100 kΩ)
Kritérium vodivosti (odporu) pro indikaci ZKRAT 5 mS (200 Ω)
Kritérium odporu vodiče pro indikaci PŘERUŠENÍ 300 Ω
Dálková signalizace přepínací kontakt relé max. 100 Vss / 0,2 A
(induktivní zátěž 0,1 A)
Doporučené propojovací krabice (obsahují rozpojovací svorkovnice) B1, BS1, BS2, BS3
Předepsané koncové prvky TU1 (1 ks pro dva kanály)
Napájení
životnost baterie (závisí na využívání režimů Test a Servis)
Li-SOCl2 baterie 3,6 V / 14 Ah
až 8 roků
Pracovní podmínky prostředí: normální
rozsah teplot: -10 až 60 °C
relativní vlhkost: max. 90 %
Stupeň krytí IP65
Rozměry / hmotnost 200 × 200 × 75 mm / 800 g
Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz