TTL-232R

Výrobky

 

DATOVÝ KABEL TTL-232R

USB KABEL PRO VÝPIS DAT Z DETEKTORU BD43

Návod k použití

Datový kabel TTL-232R slouží k výpisu dat z detektoru BD43 do počítače, ve kterém je spuštěn běžný terminálový program. Má vestavěny obvody pro převod signálu UART výstupu BD43 na USB standard.

BD43 uchovává v interní paměti vzorky naměřených hodnot v intervalech 1 týden. Výpis obsahuje údaje o hodnotách svodových odporů, přerušení detekčního vodiče, aktivaci přídavných vstupů AUX, napětí baterie, teplotě přístroje a nastavení délky detekčních vodičů pomocí spínačů DIP. Uchovány jsou údaje zpětně po dobu 52 týdnů. Údaje jsou uvedeny ve formě maximální a minimální hodnoty jednotlivých veličin v daném týdnu. Časový údaj týdne je relativní vzhledem k okamžiku pořízení výpisu.

Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz