BDP 104 BDP 104 - příslušenství BDP 104 - SW RefMeter BDP 104 - displej

Výrobky

 

BREAKDOWN DETECTOR BDP 104

reflektometrický detektor netěsností předizolovaných potrubí

Návod k obsluze   Návod k obsluze - doplněk

BREAKDOWN DETECTOR BDP 104 je přenosný bateriový měřicí přístroj, sloužící k detekci, kvalifikaci a lokalizaci poruch elektrických vedení. Použití dlouhého měřicího pulsu jej předurčuje k vyhledávání netěsností předizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými detekčními vodiči. Podstatou metody je vyhodnocení elektrického svodu v izolační pěně potrubí.

BDP 104 nahrazuje osvědčený model BDP 103, který se stal v daném oboru určitým standardem. Ten však v mnohých parametrech významně předčí, disponuje novými užitečnými funkcemi, podstatně zjednodušuje obsluhu a zvyšuje její komfort.

BDP 104 je plně kompatibilní se stabilními detektory AN electronic, které jsou určeny pro trvalé monitorování netěsností. Zaměření jednotlivých sekcí kontrolované trasy potrubí lze snadno provést pouhým připojením BDP 104 do testovacího konektoru pomocí přiloženého kabelu, bez odpojování detekčních vodičů.

Detektory BDP 104 a BD 43 spolu tvoří základ moderního systému pro monitorování netěsností předizolovaných potrubí, optimalizovaného na maximální funkčnost, spolehlivost, jednoduchost a nenáročnost obsluhy při minimálních pořizovacích i provozních nákladech.

BDP 104
 • VELKÝ ROZSAH LOKALIZACE
  BDP 104 může lokalizovat poruchu vedení v závislosti na útlumu a rychlosti šíření signálu až do vzdálenosti 5000 m.
 • VYSOKÉ ROZLIŠENÍ VZDÁLENOSTI
  BDP 104 umožňuje na rozsahu 50 m odečítat vzdálenost poruchy s rozlišením 5 cm.
 • AMPLITUDOVÉ VYHODNOCENÍ ODRAZŮ
  BDP 104 vyhodnocuje kromě vzdálenosti i amplitudu a úroveň jednotlivých odrazů v procentech velikosti vyslaného impulsu s rozlišením 0,1 %. To umožňuje přesně stanovit charakter a intenzitu poruchy.
 • HODINY REÁLNÉHO ČASU
  BDP 104 přidává k údajům záznamů měření datum a čas jejich pořízení dle vestavěných hodin reálného času.
 • STEJNOSMĚRNÁ MĚŘENÍ
  BDP 104 je vybaven funkcí pro měření stejnosměrného napětí a svodového odporu s eliminací přiloženého stejnosměrného potenciálu pro vyloučení chyby, obvyklé při měření vodivosti kapalin běžnými multimetry.
 • JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ
  BDP 104 vyžaduje pouze nastavení základních parametrů měření (rozsah vzdálenosti, rychlost šíření signálu), dostupné operativně z menu pro spuštění měřicího procesu.
 • UCHOVÁNÍ A VÝPIS NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ
  BDP 104 může uchovat ve své paměti až 1000 grafických záznamů měření včetně doplňkových údajů a následně je přenést do počítače bezdrátovou technologií Bluetooth.
 • PŘÍDAVNÉ FUNKCE
  BDP 104 disponuje přídavnými funkcemi, umožňujícími samostatně provést stejnosměrné měření (DC Test), rychle určit délku měřeného úseku (Dist Test) a s použitím vzorku neznámého vedení určit rychlost šíření (Velo Test).
 • VOLITELNÝ JAZYK
  BDP 104 umožňuje zvolit jazyk údajů na displeji (v současnosti čeština a angličtina).
 • KOMFORT POUŽÍVÁNÍ
  BDP 104 je vybaven dobře čitelným displejem s automatickým osvětlením a pomocnou svítilnou pro práci v temných prostorách.
 • KOMUNIKAČNÍ PROGRAM RefMeter
  BDP 104 zahrnuje v dodávce nový program RefMeter 3.1 s rozšířenou nabídkou vyhodnocovacích nástrojů. Jeho prostřednictvím lze záznamy grafů prohlížet, porovnávat, dodatečně filtrovat, průměrovat, doplnit komentářem, uložit a vytisknout na tiskárně. Program je zpětně kompatibilní se staršími typy reflektometrických detektorů AN electronic.

Monitorování stavu teplovodních rozvodů

Moderní technologie teplovodního rozvodu v systémech dálkového vytápění předpokládá použití nízkoztrátových trubek předizolovaných pěnovou tepelnou izolací. Vysoká účinnost a životnost těchto rozvodů je podmíněna dokonalým zabezpečením izolační vrstvy proti vlhkosti, která by mohla způsobit zhoršení tepelně izolačních parametrů a korozi teplonosné trubky. Vlhkost se může dostat do mezivrstvy při poruše těsnosti teplonosné trubky v chybně provedeném spoji, nebo i porušením ochranného polyetylénového pláště.

Použití trubek s integrovanými snímacími vodiči přináší možnost elektronického monitorování vlhkosti v izolační mezivrstvě potrubního systému. V praxi se používají různé principy vyhodnocení, jen některé jsou však schopny určit i vzdálenost poruchy. Technicky nejdokonalejší jsou zařízení, pracující na reflektometrickém principu snímání a lokalizace poruch. Ta umožní určit místo poruchy s vysokou přesností nejen v případě svodu nebo zkratu snímacího vodiče s trubkou, ale i při jeho přerušení, nebo při současném výskytu více poruch v různých vzdálenostech.

Do této kategorie patří i BREAKDOWN DETECTOR BDP 104. Tento přístroj slouží ke kontrole teplovodních rozvodů s možností archivace naměřených výsledků v počítači pro následná porovnání a vyhodnocení dlouhodobých změn. Je nezbytným pomocníkem při zaměření poruch i při instalaci monitorovacích systémů.

Dle dlouholetých zkušeností z provozu monitorovacích systémů se jeví být optimální systém, rozčleněný do menších sekcí pod trvalým dohledem indikačního detektoru (BD 43) a s možností operativního nasazení lokalizačního detektoru (BDP 104) pro výchozí zaměření jednotlivých sekcí a lokalizaci případných poruch.

BREAKDOWN DETECTOR BDP 104

Popis

BDP 104 je vestavěn v plastové skříňce s průhledným okénkem pro displej a panelem s pěti plošnými tlačítky pro jednoduché ovládání přístroje. Vstupní konektor a box pro napájecí baterie se nacházejí na spodním krytu přístroje. Transportní plastový kufřík slouží k uložení přístroje včetně příslušenství, kabely není nutno při ukládání odpojovat.

Princip činnosti

BDP 104 pracuje na reflektometrickém principu. Do vedení vysílá vysokofrekvenční impulsy, které se vlivem narušení elektrické homogenity vedení v místech poruch částečně nebo úplně odrážejí. Odražené impulsy nesou informaci o vzdálenosti, charakteru a intenzitě poruch. Přístroj dokáže převést jednotlivé odrazy v časové i amplitudové ose do grafické podoby a spolu s doplňkovými údaji uložit v rozsáhlé paměti pro pozdější přenos do počítače bezdrátovou technologií Bluetooth. Komunikační program RefMeter pak slouží ke komfortní grafické analýze a archivaci naměřených průběhů.

Hlavní doplňkovou funkcí přístroje je schopnost měření stejnosměrných napětí a svodového odporu vedení s eliminací přídavného stejnosměrného potenciálu, který vzniká obvykle při kontaktu kovů s vodivou kapalinou a prakticky znemožňuje měření odporu běžnými multimetry.

Základní technické parametry BDP 104
Měřicí rozsahy vzdálenosti 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 m; Auto, rozlišení 1/1000 z rozsahu
Minimální / maximální měřitelná vzdálenost cca 0,5 m / 4800 m (závisí na amplitudě odrazu a měrném útlumu vedení)
Přesnost určení vzdálenosti 1 % z rozsahu (závisí na amplitudě odrazu a měrném útlumu vedení)
Stanovení úrovně a amplitudy rozsah ±127 %, rozlišení 0,1 % (A/D převodník 12 bitů)
Jmenovitá impedance 220 Ω (50 až 220 Ω s použitím speciální měřicí šňůry)
Nastavení rychlosti šíření 50,0 až 100,0 %, rozlišení 0,1 %
Stejnosměrná měření  
    odpor 0,1 kΩ až 20 MΩ; (eliminace přiloženého stejnosměrného napětí)
    napětí ±1,00 V
    maximální rozlišení 3 des. místa (999)
    přesnost ± 5 % čtení ± 2 digity
Počet uložených záznamů 1000 záznamů typu Graf
Komunikace s počítačem bezdrátovou technologií Bluetooth, PC software RefMeter 3.1 je součástí dodávky
Displej alfanumerický, LCD, 4 × 20 znaků
Napájení 4 ks baterie 1,5 V typ AA (LR6) nebo kompatibilní akumulátory
Pracovní podmínky teplota 0 °C až 50 °C, krytí IP 65 (odolnost proti stříkající vodě)
Rozměry / hmotnost 210 × 100 × 40 mm / 420 g včetně baterií
Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz