Podpora

 

PRO PROVOZOVATELE

Kvalita provedení stavby tepelných rozvodů z předizolovaného potrubí i jejich aktuální kondice se posuzuje dle parametrů změřených systémem detekce poruch. Zde se jedná zejména o kontrolu vlhkosti izolační PUR pěny, která má významný vliv na tepelné ztráty a životnost potrubního systému. O míře vlhkosti izolační pěny předizolovaného potrubí vypovídá její měrná elektrická vodivost. Přípustná hodnota změřené elektrické vodivosti tedy závisí na délce měřeného úseku propojeného detekčního vodiče - pro větší délku je přípustná vyšší vodivost (nižší elektrický odpor).

Dokument Požadavky na předizolované potrubí systému NORDIC stanovuje kritéria pro posuzování stavu izolační pěny z hlediska elektrické vodivosti.

Požadavky na předizolované potrubí systému NORDIC  

Detainí posouzení kvality umožní použití reflektometrického detektoru BDP 104, který grafickým zobrazením impedačního profilu detekčního vodiče umožní odhalit další nedostatky v kvalitě použitých trubek i nesrovnalosti v propojení systému.

Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz