Podpora

 

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Firma AN electronic nabízí pro podporu projektování svých výrobků vzorové výkresy. Jedná se o výkresový dokument ve formátu DWG i PDF, který je rozdělen na dvě části.

V první části jsou zakreslena schémata několika různých způsobů zapojení. Schémata jsou rozdělena do celkem pěti na sebe navazujících sekcí, každá sekce je monitorována jedním detektorem BD43 a k propojení v objektech a šachtách jsou využity krabice B1, BS1, BS2 a BS3. Nejběžnější způsob zapojení znázorňuje sekce S-04. Sekce S-01, S-02, S-03 a S-05 uvádějí alternativní způsoby zapojení. Schémata doplňuje textový popis k jednotlivým sekcím a další vysvětlující informace.

V druhé části jsou zakresleny jednotlivé detaily zapojení a způsoby montáže, doplněny jsou krátkým vysvětlujícím textem.

Další doporučení pro projektování monitorovacího systému AN electronic jsou obsahem dokumentu Pokyny pro projektování.

V praxi mohou vyvstat situace, které si vyžádají další odlišné způsoby zapojení, které ve vzorových výkresech nejsou podchyceny. V případě potřeby pomoci s řešením nás prosím kontaktujte. Vzorové výkresy nebo jejich části mohou sloužit jako podklady pro reálné projekty, jejich využití nabízí firma AN electronic bezplatně.

Pokyny pro projektování   Vzorové výkresy (BD43)

Pokud není detektor BD43 osazen, předpokládá se obvykle pravidelná kontrola systému přenosným detektorem BDP 104. I v takovém případě se doporučuje aplikace krabic AN electronic B1, BS1, BS2, BS3 dle specifických požadavků účelu použití a klimatických podmínek objektu. Instalace uvedených krabic usnadní bezproblémové připojení detektoru BDP104, případně dodatečnou instalaci detektoru BD43.

Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz