Služby

 

INSTALACE

Firma AN electronic nabízí instalaci systému detekce netěsností předizolovaného potrubí. Jedná se o montáž stabilního detektoru poruch BD 42, připojovacích krabic BI 21, BT 21, BJ 21, propojení a zprovoznění systému na základě projektové dokumentace. Součástí je provedení kontrolních měření a vyhotovení protokolu o výchozím reflektometrickém zaměření. V případě neshody propojení detekčních vodičů v trase rozvodů s projektovou dokumentací lze toto dodatečně vytvořit a doplnit jako přílohu protokolu o výchozím reflektometrickém zaměření.

Cena za instalaci se stanovuje individuálně, na základě předložení projektové dokumentace a prohlídky místa stavby.

BD 42 - instalace BD 42 - instalace Bx 21 - instalace Bx 21 - instalace Bx 21 - instalace
Arthur Novák, AN electronic, tel. +420 251560567, fax. +420 251560570, e-mail: an@an.cz